Συνεργασίες

Δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών

Συνεργασίες

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας ολοκληρωμένα και σε υψηλό επίπεδο έχουμε αναπτύξει ένα δυνατό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών (μελετητές, δικηγόροι, σύμβουλοι πληροφορικής κ.α.) και είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε για κάθε έργο την κατάλληλη ομάδα εργασίας.

Νομικές συμβουλές φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας

Το γραφείο μας συνεργάζεται με καταξιωμένους νομικούς συμβούλους για την εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες μας και τα οποία ξεφεύγουν από τα στενά όρια της λογιστικής.

 

Τα δικηγορικά γραφεία με τα οποία συνεργαζόμαστε διαθέτουν άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό δικηγόρων με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών στο χώρο του εμπορικού, τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου

 

Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις επιχειρήσεων

 

Σύνταξη βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου

 

Έχουμε εξασφαλίσει συνεργασίες με οργανωμένα γραφεία που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων.

 

Τα γραφεία με τα οποία συνεργαζόμαστε απαρτίζονται από συμβούλους με υψηλή επιστημονική κατάρτιση διαθέτοντας πολυετή εμπειρία σε θέματα επιδοτούμενων αναπτυξιακών προγραμμάτων, συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, έρευνας αγοράς, επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού.

 

Συνεργαζόμαστε με εταιρείες που παρέχουν ολοκληρωμένες εφαρμογές λογισμικού και μηχανογράφησης για όλων των ειδών τις επιχειρήσεις.

 

Ολοκληρωμένη Μηχανογραφική υποστήριξη υψηλών προδιαγραφών σε συνεργασία με την εταιρεία SEMS AE