Λογιστικά – Φοροτεχνικά

Ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες

Λογιστικά – Φοροτεχνικά

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική πληροφόρηση.

Επαγγελματίες

Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας

Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων

Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής

Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης

Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία

Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων

Νομικές συμβουλές φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας

Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας

Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)

Σύνταξη βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου

Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια)

Οργάνωση σεμιναρίων επί λογιστικών – εργατικών – φορολογικών θεμάτων, για την ενημέρωση και την εκπαίδευση του προσωπικού, που στελεχώνει το λογιστήριο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων

Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία

Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων

Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση

Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων

Σύσταση ημεδαπών εταιρειών

Σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών

Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι

Ιδιώτες

Δηλώσεις ( Ε1, Ε2 ) στο taxisnet

Δήλωση, μεταβολή & έλεγχος ακίνητης περιουσίας Ε9

Δήλωση οικογενειακού επιδόματος (Α21)

Δήλωση επιδόματος θέρμανσης

Λοιπές αιτήσεις επιδομάτων.

Ρύθμιση οφειλών

Νομικές συμβουλές φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας

Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης

Δήλωση ακατάσχετου λογαριασμού

Εκδοση Φορολογικής ενημερότητας

Ηλεκτρονικά Παράβολα

Εκδοση Τελών κυκλοφορίας

Συμβουλευτικές υπηρεσίες επι θεμάτων τεκμηρίων και Ποθεν Εσχες

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την ρευματοδότηση του ακινήτου σας

Διεκπεραίωση & εκπροσώπηση σε όλους τους Δημόσιους Οργανισμούς και Υπηρεσίες για οποιαδήποτε γραφειοκρατική υπόθεση πχ ( ΔΟΥ, ΟΑΕΔ,ΕΦΚΑ,ΔΗΜΟ,ΝΟΜΑΡΧΙΑ,ΤΡΑΠΕΖΕΣ,ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ κλπ )