Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Αποτίμηση Επιχειρήσεων

Αποτίμηση Επιχειρήσεων

H επιτυχία μιας εταιρείας μετριέται από την αξία της. Πολλοί επιχειρηματίες δεν γνωρίζουν την πραγματική αξία της εταιρείας τους και ασχολούνται με αυτήν μόνον όταν αναγκαστούν να το κάνουν (π.χ. σε περίπτωση εξαγοράς ή συγχώνευσης) αλλά, ακόμα και τότε, συνηθίζουν να καταφεύγουν σε εμπειρικούς τρόπους εκτίμησης.

 

Στην κατηγορία των «μικρών επιχειρήσεων» ο καθορισμός της αξίας της επιχείρησης είναι μία πρακτική σχεδόν άγνωστη. Όμως η γνώση είναι δύναμη, οπότε η γνώση της καθαρής αξίας μιας εταιρείας και των παραγόντων που την διαμορφώνουν, αποτελεί σημαντικό εργαλείο και ένδειξη για το που βρίσκεται η εταιρεία και κυρίως για το πως μπορεί μακροπρόθεσμα να βελτιωθεί.

 

Ανεξάρτητα από το αντικείμενο δραστηριότητας μιας επιχείρησης, από τα πάγια στοιχεία της, από τη φήμη της ή από τη δυναμική της, υπάρχει ένας παράγοντας που παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της τελικής αξίας: το ρίσκο ή αλλιώς επιχειρηματικός κίνδυνος. Όσο χαμηλότερη η επικινδυνότητα της επιχείρησης (με όλους τους άλλους παράγοντες να παραμένουν σταθεροί), τόσο υψηλότερη η εκτίμηση της αξίας. πολύ λογικά για έναν εξωτερικό αγοραστή υψηλό ρίσκο σημαίνει χαμηλότερη τιμή αγοράς, καθώς, εκτός από την εταιρεία «αγοράζει» και σημαντικό ποσό… αβεβαιότητας όσον αφορά την επένδυση του.

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες

Ένας από τους βασικούς εμπειρικούς τρόπους για να καθοριστεί ο βαθμός επικινδυνότητας μιας εταιρείας- πέρα από το εξωτερικό περιβάλλον- είναι οι ανθρώπινοι πόροι και συγκεκριμένα, το management. Εάν ένας επενδυτής ενδιαφέρεται για τη μακροπρόθεσμη αξία μιας εταιρείας, θα πρέπει να αναζητήσει σε αυτήν μια ικανή ομάδα management και όχι μια προσωποκεντρική εταιρεία. Μια εταιρεία που βασίζεται πολύ σε ένα άτομο δεν μπορεί να έχει υψηλή αξία, καθώς η όποια επιτυχία της εταιρείας δεν μπορεί να έχει διαχρονικότητα και επομένως την δυναμική που είναι απαραίτητη.

 

Το πρώτο βήμα για την αποτίμηση μιας επιχείρησης είναι η καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση των βασικών οικονομικών και νομικών της δεδομένων. Με βάση τ’ αποτελέσματα της ανάλυσης γίνεται η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αποτίμησης με στόχο να προσδιοριστεί ένα λογικό εύρος για την αξία της επιχείρησης.

 

Η πώληση ή συγχώνευση μιας επιχείρησης είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί τεχνογνωσία και διακριτικότητα. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας  στις διαπραγματεύσεις με μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Εξωτερικός Οικονομικός Διευθυντής

H αποτελεσματικότητα μιας μικρομεσαίας επιχείρησης εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την συνεισφορά της Οικονομικής Διεύθυνσης στην οργανωτική, χρηματοδοτική και επενδυτική στρατηγική. O εξωτερικός Οικονομικός Διευθυντής συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και εφαρμογή στρατηγικής της επιχείρησης και αυτό, αυτόματα τον καθιστά πολύτιμο συνεργάτη.

Η καινοτομική υπηρεσία της Εξωτερικής Οικονομικής Διεύθυνσης, προσφέρεται κατόπιν συμφωνίας  σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν δικό τους Οικονομικό διευθυντή ή δεν θέλουν να αναλάβουν το σημαντικό μόνιμο κόστος ενός τέτοιου διευθυντικού στελέχους. Θέλουν προς αυτή την κατεύθυνση, να επιτύχουν το μικρότερο δυνατό κόστος με τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.

Ο Εξωτερικός Οικονομικός Διευθυντής είναι ο επιστήμονας και ταυτόχρονα o εμπειρογνώμονας που καλείται για τις επαγγελματικές, εμπειρικές και τεχνικές συμβουλές του. Ένας Εξωτερικός Οικονομικός Διευθυντής επιχειρήσεων, είναι προ πάντων ο εμπειρικός που έχει εκτενή κατάρτιση και γνώση σε έναν ειδικό τομέα.

Ο εξωτερικός Οικονομικός Διευθυντής είναι μέρος μιας συνεχούς διαδικασίας επίλυσης προβλημάτων, με πολύ υψηλό επίπεδο ατομικών δεξιοτήτων, όπως την ικανότητά του να επικοινωνεί σωστά γραπτά και προφορικά, να παίρνει γρήγορες και σωστές αποφάσεις, να εργάζεται με προσωπικά κίνητρα και πάνω από όλα να είναι παρατηρητικός.

Στρατηγικό σχεδιασμό και την δημιουργία εταιρικής οικονομικής πολιτικής και επιχειρησιακών σχεδίων

Χρηματοοικονομική αξιολόγηση διαφορετικών εταιρικών εναλλακτικών σχεδίων

Ανάλυση των αποκλίσεων από τους στόχους και συντονισμός προς ένα κοινό σκοπό

Ανάλυση κόστους καθώς και ανάλυση ευκαιριών και απειλών

Εξειδικευμένες γραπτές αναφορές με συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης της επιχείρησης

Παρακολούθηση της εφαρμογής της οικονομικής πολιτικής

Ανάλυση έλεγχο και παρακολούθηση των χρηματοροών και των κεφαλαίων κίνησης

Χρηματοοικονομική ανάλυση με την χρήση και ερμηνεία των κατάλληλων αριθμοδεικτών

Διάσωση & Εξυγίανση Επιχειρήσεων

Η σημαντική πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων λόγω της υποκατανάλωσης, οι αυξανόμενες οφειλές σε τράπεζες, προμηθευτές και δημόσιο ταυτόχρονα με την άρνηση των τραπεζών για περαιτέρω χρηματοδοτήσεις διαμορφώνουν την καθημερινή δυσάρεστη εικόνα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ακόμη πιο δυσάρεστο είναι το γεγονός ότι αυτή η κατάσταση είναι μόνη η αρχή και όχι το τέλος της κρίσης. Για τη διάσωση και διασφάλιση της επιβίωσης της μικρομεσαίας επιχείρησης απαιτούνται άμεσα, ειδικά και δραστικά μέτρα.

H σημαντική υπηρεσία της εξυγίανσης και ανόρθωσης επιχειρήσεων παρέχεται κατόπιν συμφωνίας σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιλέγουν αυτή την στρατηγική όχι μόνο επειδή αντιμετωπίζουν προβλήματα αλλά επειδή επιθυμούν να προλάβουν πιθανά μελλοντικά προβλήματα.

Το γραφείο μας είναι σε θέση να παράσχει συμβουλές σε όλους τους τομείς της εταιρικής αναδιάρθρωσης, από το σχεδιασμό μέχρι την εκτέλεση της. Θα εφαρμόσουμε την εμπειρία και τη μεθοδολογία μας, ώστε να προσδιορίσουμε τους λόγους που οδήγησαν στην οικονομική κρίση, για να επιτύχουμε ένα ρεαλιστικό και λειτουργικό σχέδιο διάσωσης.

Διαθέτοντας εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολύχρονη εμπειρία παρέχουμε υπηρεσίες διάσωσης, εξυγίανσης και τελικά ανόρθωσης  μικρομεσαίων επιχειρήσεων.