Ασφάλειες

Πλαίσιο κάλυψης και προστασίας της επιχειρηματικότητάς σας.

Πλήρη γκάμα εξειδικευμένων  προϊόντων ασφάλισης

Η προστασία των πιο σημαντικών αγαθών στη ζωή ενός ανθρώπου αποτελεί τη βάση για την οικονομική του σταθερότητα και άρα την ανάπτυξη κι ευημερία του.

Στο σύγχρονο, άκρως απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, σας δίνει τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση, εντελώς δωρεάν, σε όλες εκείνες τις χρήσιμες πληροφορίες που, με κατάλληλο σχεδιασμό και προγραμματισμό, θα δημιουργήσουν το αναγκαίο ασφαλιστικό πλαίσιο κάλυψης και προστασίας της επιχειρηματικότητάς σας.

Με πλήρη γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων, με συνέπεια, αφοσίωση κι επαγγελματισμό, και σε συνεργασία με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε σύγχρονες και εξατομικευμένες λύσεις για επιχειρήσεις και ιδιώτες, προσιτές σε όλους και με χαρακτήρα ανταποδοτικό

Πακέτα Υπηρεσιών

Ασφάλιση κάθε είδους επιχειρηματικού κινδύνου

Ομαδικά σχέδια ασφάλισης

Γενική κι Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων

Βέλτιστη διαχείριση των αποθεματικών με σκοπό την αποταμίευση – επένδυση

Μεταφορές

Ασφάλιση Οχημάτων

Προστασία της οικογένειάς από απρόβλεπτες καταστάσεις

Παράλληλα, με γνώμονα την αγάπη για τον άνθρωπο, φροντίζουμε για την άμεση κι έγκυρη ενημέρωσή σας επί των τρεχουσών εξελίξεων στα ασφαλιστικά ταμεία, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να σχεδιάσετε με ασφάλεια την προστασία όλης της οικογένειάς από απρόβλεπτες καταστάσεις.

Ασφάλιση Ζωής

Ασφάλιση Υγείας (Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια)

Ασφάλιση Ανικανότητας προς εργασία

Εισόδημα