Υπηρεσίες

Στόχος της εταιρίας Account4u είναι η άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση σε λογιστικά- φορολογικά & ασφαλιστικά θέματα. Η εταιρία απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ιδιώτες. Για την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτησή σας όλες μας οι υπηρεσίες είναι μηχανογραφημένες.

 

Οι υπηρεσίες μας απευθύνονται τόσο σε επαγγελματίες όσο και σε ιδιώτες. Περιλαμβάνουν:

Επαγγελματίες

0%

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
 • Μισθοδοσία – Ασφαλιστικά – ΦΜΥ
 • Φ.Π.Α. περιοδικές & εκκαθαριστικές δηλώσεις
 • Budget επιχείρησης

Ιδιώτες

0%

 • Δηλώσεις φορολογίας
 • Κληρονομικά
 • Εργατικά
 • Φόρος Ακίνητης Περιουσίας
 • Ε9
 • Αιτήσεις
 • Επιδόματα
 • Ρυθμίσεις

Λογιστικά – Φοροτεχνικά

0%

Παρέχουμε ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική πληροφόρηση.

 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας
 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Δυνατότητα αναδιοργάνωσης λογιστηρίων με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
 • Σύνταξη βιβλίου παραγωγής και κοστολογίου
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
 • Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Συμβουλές εργατικής νομοθεσίας

Δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών

 

Έχουμε αναπτύξει ένα δυνατό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών (μελετητές, δικηγόροι, σύμβουλοι πληροφορικής κ.α.) και είμαστε σε θέση να διαμορφώσουμε για κάθε έργο την κατάλληλη ομάδα εργασίας.

Νομικές συμβουλές φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας

Δικηγορικά γραφεία με άρτια καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό δικηγόρων

Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις επιχειρήσεων

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας ολοκληρωμένα και σε υψηλό επίπεδο

a

Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας που προσφέρουμε έχουν σχεδιαστεί ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις της φορολογικής και της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και τις ανάγκες της διοίκησης και του οικονομικού τμήματος κάθε επιχείρησης. Το αξιόπιστο και συγχρόνως ευέλικτο πρόγραμμα μισθοδοσίας προσφέρει ολοκληρωμένη πληροφόρηση σχετικά με τα προσωπικά και μισθολογικά στοιχεία της μισθοδοσίας του προσωπικού μιας επιχείρησης.

Σύγχρονες και εξατομικευμένες λύσεις ασφάλειας

 

Με πλήρη γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων, με συνέπεια, αφοσίωση κι επαγγελματισμό, και σε συνεργασία με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε σύγχρονες και εξατομικευμένες λύσεις για επιχειρήσεις και ιδιώτες, προσιτές σε όλους και με χαρακτήρα ανταποδοτικό

Ασφάλιση κάθε είδους επιχειρηματικού κινδύνου

Ομαδικά σχέδια ασφάλισης

Γενική κι Επαγγελματική Αστική Ευθύνη

Δημιουργούμε το ασφαλιστικό πλαίσιο κάλυψης της επιχειρηματικότητάς σας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 211 4013564
Επικοινωνία